Simóna Bolívara môžeme nepochybne považovať za najvýznamnejšiu osobnosť venezuelských dejín. Zanechal po sebe pečať dodnes viditeľnú po celej krajine a mnohí Venezuelčania ho považujú za skutočné stelesnenie ich vlasti a jej nezávislosti. Sú na Bolívara nesmierne hrdí a jeho činy