Ideálnym úvodom do tajov danej krajiny je prehľad základných údajov, ktoré by ste o nej mali vedieť. A to tak o krajine samotnej, ako aj o ľuďoch, ktorí ju obývajú. Povedzme si teda, čo by ste o Venezuele, Venezuelčanoch a Venezuelčankách mali vedieť