Podobne ako v prípade ostatných juhoamerických krajín, aj vo Venezuele je športovou témou číslo jeden futbal. Okrem neho je populárny aj basketbal, volejbal, baseball či rozličné vodné športy. Zaujímavosťou pritom je, že Venezuelčania hrávajú aj dva športy,